Wapenhandel: een business zoals alle andere?

Het is onmogelijk om het aantal vuurwapens dat in de wereld circuleert te bepalen, maar één ding is zeker: er zijn er nog nooit zo veel geweest! Volgens recente schattingen zijn het er nu meer dan één miljard. En als we kijken naar de hoeveelheden die elk jaar de wapenarsenalen verlaten, zal deze stroom niet snel afnemen.

Als we het over wapenhandel hebben, denken we vaak aan deals tussen louche figuren in donkere parkeergarages, met koffertjes die van de ene kofferbak naar de andere verhuizen en biljetten die uitgewisseld worden... Dat bestaat uiteraard, maar het blijft eerder marginaal, aangezien het grootste deel van de wapenhandel wel degelijk legaal is. Er zijn drie soorten wapenhandel: de legale (die brandschoon is), de illegale (de zwarte markt) en ertussenin zou je kunnen zeggen dat er vijftig tinten grijs zijn...

Deze ondoorzichtige sector, waar enorme sommen geld in omloop zijn en waar een cultuur van geheimhouding heerst, roept veel vragen op. Want ja, de wapens die hier geproduceerd worden, doden soms mensen aan de andere kant van de wereld, ondanks de internationale rechtsregels. Inderdaad, in sommige gevallen vindt de uitvoer naar ‘risicolanden’ plaats met volledige kennis van zaken. Er zijn in de praktijk dan ook vaak tegenstrijdigheden tussen de bescherming van economische belangen en de eerbiediging van de mensenrechten, tussen de internationale verplichtingen en de realiteit.

Gezien deze complexiteit achtte de onderzoekscentrum GRIP het belangrijk dat de burgers een aantal mechanismen van deze sector zouden ontdekken, zodat zij de soms twijfelachtige beslissingen van de overheid op dit gebied beter zouden kunnen begrijpen en wellicht zouden kunnen beïnvloeden. Wij nodigen u uit om in deze relatief onbekende wereld van de wapenhandel te duiken... Volg de gids!

Bestel de strip. Deze wordt bij u thuis afgeleverd.

  1. Bestel online via het I6doc-portaal (digitaal of papier versie)
  2. per mail naar publications@grip.org
  3. per telefoon: +32.2.241 84 20 
  4. door overschrijving van 15 € op de IBAN-rekening : BE87 0001 5912 8294), inclusief boek en verzendkosten voor België. VERGEET NIET HET ADRES TE MELDEN WAAR HET BOEK GESTUURD MOET WORDEN!

Evenementen

Het team

Meer informatie over dit project

GRIP reageerde op een projectoproep die in 2018 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gelanceerd rond het thema solidair wereldburgerschap met het oog op een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen maken nu deel uit van de "17 doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling", het nieuwe kader van de Verenigde Naties. 

In dit kader hebben wij voorgesteld een stripverhaal in het frans te maken over de wapenhandel, om een breed publiek bewust te maken van deze belangrijke veiligheidskwestie. Het stripverhaal kende een groot succes, waardoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een voorstel opkwam om het stripverhaal ook in het nederlands te schrijven.

Dit stripverhaal is voornamelijk gewijd aan doelstelling 16: vrede en rechtvaardigheid en meer in het bijzonder aan doelstelling 16.4, die tot doel heeft om tegen 2030 "de illegale geldstromen en wapenhandel aanzienlijk te verminderen, de activiteiten voor het terugvinden en teruggeven van gestolen goederen te versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad te bestrijden".

Het stripverhaal zal in verschillende Brusselse scholen worden gepresenteerd, met bij elke presentatie een debat over de wapenhandel. Het zal ook ruimschoots bekend worden gemaakt binnen verenigingen en op de vele evenementen waaraan GRIP-onderzoekers aan deelnemen, zowel in België als in het buitenland.

Bestel online via het I6doc-portaal